Rất tiếc :(

Khi bạn nhìn thấy thông báo này, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng iDichVuHost sẽ ngừng cung cấp dịch vụ từ 01/03/2019.

Tất cả các dữ liệu của quý khách trên máy chủ vẫn sẽ được đảm bảo cho đến hết 30/08/2019.

Quý khách vui lòng sao lưu dữ liệu của mình và tiến hành di chuyển qua nhà cung cấp khác trước ngày hỗ trợ cuối cùng.

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!


Một số nhà cung cấp quý khách có thể tham khảo: