ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
Tên miền Giá khởi tạo Giá duy trì hàng năm Giá chuyển
.com Miễn phí 280.000đ 250.000đ
.net Miễn phí 350.000đ 320.000đ
.org Miễn phí 305.000đ 335.000đ
.biz Miễn phí 350.000đ 320.000đ
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì Phí transfer
.vn 280.000đ 470.000đ N/A
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 280.000đ 350.000đ N/a
.gov.vn | .org.vn |  .edu.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .ac.vn 190.000đ 210.000đ N/A